روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:22

Esso Uniflo 20W-50

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso Uniflo 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:21

Esso Extra 15W-40

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso Extra 15W-40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:20

Esso Extra 20W-50

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso Extra 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید