روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:28

Esso Ultron 5W-40

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso Ultron 5W-40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:27

Esso 505 01 5W-40

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso 505 01 5W-40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:26

Esso Ultra 5W-30

نوشته شده توسط

شرح کالا

Esso Ultra 5W-30

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :اسو,Esso

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید