روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:14

روغن ایرانول CX 220

شرح کالا

روغن ایرانول CX 220

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:12

روغن ایرانول CX 320

شرح کالا

روغن ایرانول CX 320

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:08

روغن ایرانول CX 460

شرح کالا

روغن ایرانول CX 460

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:17

روغن ایرانول هیدرولیک H22

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H22

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:12

روغن ایرانول هیدرولیک H32

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H32

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:09

روغن ایرانول هیدرولیک H46

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H46

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:06

روغن ایرانول هیدرولیک H68

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H68

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:03

روغن ایرانول هیدرولیک H100

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H100

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 12:00

روغن ایرانول هیدرولیک H150

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H150

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول: روغن پایه پارافینیک

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423‎

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

قیمت : تماس بگیرید

 

سه شنبه, 29 تیر 1395 ساعت 11:49

روغن ایرانول هیدرولیک H220

شرح کالا

روغن ایرانول هیدرولیک H220

نوع کالا : روغن هیدرولیک

پایه محصول:

سازنده : ایرانول , شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

روغن هیدرولیک ایرانول ‏H‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.

موارد کاربرد :

در سیستم های هیدرولیک و انتقال نیروی صنعتی، دریایی و تجهیزات ‏هیدرولیکی استاتیک و دینامیک ماشین آلات راهسازی و ساختمانی استفاده می شود، در مواردی که سطوح ‏کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده اند.‏

خصوصیات :

خاصیت انتقال نیرو
جلوگیری از سائیدگی قطعات
پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
خاصیت جداپذیری از آب
خاصیت آزادسازی هوا
مقاومت در برابر تراکم پذیری
قابلیت فیلترپذیری
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کارایی :

DIN 51524 Part – II (HLP)‎
DENISON HF-0‎
ISIRI 6423

بسته بندی:

چلیک 20 لیتری
بشکه 208 لیتری فلزی

 

قیمت : تماس بگیرید