روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:46

Gulf Crest 32

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest 32

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:45

Gulf Crest 46

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest 46

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:44

Gulf Crest 68

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest 68

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:43

Gulf Crest 76

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest 76

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:42

Gulf Crest EP 32

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest EP 32

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:41

Gulf Crest EP 46

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest EP 46

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:40

Gulf Crest EP 68

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest EP 68

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:39

Gulf Crest EP 100

نوشته شده توسط

شرح کالا

Gulf Crest EP 100

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :گالف,gulf

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:38

روغن سپاهان توربین 32‏

نوشته شده توسط

شرح کالا

روغن سپاهان توربین 32‏

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :سپاهان,شرکت نفت سپاهان

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:36

روغن سپاهان توربین 46‏

نوشته شده توسط

شرح کالا

روغن سپاهان توربین 46‏

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :سپاهان,شرکت نفت سپاهان

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

صفحه1 از6